mgr Monika Malicka

Promotor: prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget 
https://youtu.be/vAH4xcfvpoo

temat rozprawy: 
Bioróżnorodność grzybów mikoryzy arbuskularnej i ich wpływ na wzrost roślin w środowisku zanieczyszczonym toksycznymi związkami organicznymi