mgr Monika Łata

Promotor: dr hab. Dorota Łobos-Kotowska
https://youtu.be/ZtDPSJlHQ6o

temat rozprawy: 
Ograniczenia reklamy suplementów diety. Aspekty prawne
streszczenie albo opis: