mgr Monika Cukier-Syguła

Promotor:   prof. dr hab. Sylwester Wróbel
obrona dnia 6 lipca 2022 r. godz. 12:00, 
ul. Bankowa 11, Katowice, sala 142, I piętro

temat rozprawy: 
Samorządowe elity polityczne miast na prawach powiatu w województwie śląskim po wyborach 2018 roku
streszczenie albo opis: