mgr Miłosz Markiewicz

promotor: prof. dr hab. Aleksandra Kunce

https://youtu.be/NuQKoAAUAcI

temat rozprawy: 
Eko-logika. Pojmowanie wspólnoty w perspektywie posthumanizmu
streszczenie albo opis: