mgr Michał Grudecki

dr hab. Olga Sitarz, prof. UŚ

https://youtu.be/CTGquWOMR2s

temat rozprawy: 
Tak zwane kontratypy pozaustawowe w polskim prawie karnym
streszczenie albo opis: