mgr Michał Grabowski

promotor: dr hab. Maria Popczyk, prof. UŚ
https://youtu.be/a1UiOGfg_SI

temat rozprawy: 
Miasto w przestrzeni ekspozycji muzealnej. Eksponat. Narracja. Doświadczenie
streszczenie albo opis: