mgr Marta Podsiadło-Żmuda

Promotor: prof. dr hab. Lidia Zacharko
https://youtu.be/7ygGskDA6UE

temat rozprawy: 
Prawo do świadczeń rodzinnych jako publiczne prawo podmiotowe i gwarancje jego ochrony
streszczenie albo opis: