mgr Marta Dziarnowska

Promotor: Prof. dr hab. Ewa Jarosz
https://youtu.be/KDjYYPPAyFY

temat rozprawy: 
Charakter i uwarunkowania postaw homoseksualnych kobiet wobec tworzenia rodzin z wyboru i rodzicielstwa