mgr Mariusz Tracz

Promotor: dr hab. Kazimierz Miroszewski, prof. UŚ
Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Wilczok

Link do obrony: https://youtu.be/joOHJsLrrwU.

temat rozprawy: 
Samorząd terytorialny Chorzowa w latach 1990-2002
streszczenie albo opis: