mgr Marianna Zięba

promotor: prof. dr hab. Marek Barański
link do obrony: https://youtu.be/lYm7Iy7YoPc

temat rozprawy: 
Wpływ funduszy unijnych na politykę rozwoju regionalnego samorządu województwa śląskiego
streszczenie albo opis: