mgr Małgorzata Kierat

Promotor: dr hab. Piotr Wróblewski, prof. UŚ
Promotor pomocniczy: dr Marcin Gacek

temat rozprawy: 
Społeczne światy i ich legitymizacje. Symbolika w dziełach Dantego Alighieri
streszczenie albo opis: