mgr Małgorzata Grzyb

komunikat
Promotor - prof. dr hab. Anna Mikuła
link do obrony: https://youtu.be/3GcFkairvRw

temat rozprawy: 
Cytomorfologiczne i fizjologiczne przemiany leżące u podstaw nabywania embriogenicznej kompetencji przez eksplantaty paproci drzewiastej Cyathea delgadii Sternb.