mgr Magdalena Senderowicz

Promotor: dr hab. Bożena Kolano, prof. UŚ 
https://youtu.be/2_fgQljLr88

temat rozprawy: 
Struktura i ewolucja kariotypu w rodzaju Crepis