mgr Magdalena Krzysztofik–Pelka

Promotor: dr hab. Dorota Łobos - Kotowska, prof. UŚ

https://youtu.be/W4BkRuvjZdc

temat rozprawy: 
Jednostki samorządu terytorialnego beneficjentami środków Unii Europejskiej na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
streszczenie albo opis: