mgr Maciej Kozarzewski

Promotor: prof. dr hab. Marcin Mierzejewski
https://www.youtube.com/watch?v=bYTYgKjL9ZU

temat rozprawy: 
Transport properties of disordered quantum chains with many-body interactions
rozprawa doktorska: