mgr Maciej Helbig

Promotorzy:

  • dr. hab. Tadeusz Aleksandrowicz, prof. UŚ 
  • prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik
temat rozprawy: 
Musa illa rustica. Rośliny w sielankach Wergiliusza
streszczenie albo opis: