mgr Łukasz Gądzik

promotor: dr hab. Sylwester Fertacz
https://youtu.be/2tUtAIb0FEk

temat rozprawy: 
Choroby zakaźne i ich zwalczanie w województwie śląskim w latach 1922-1939