mgr lic. Jakub Szwarczyński

promotor: Ks. dr hab. Jacek Kempa, prof. UŚ

temat rozprawy: 
Soteriologiczne znaczenie posłuszeństwa w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI