mgr Krzysztof Chmiel

Promotor:
prof. dr hab. Marian Paluch - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych; Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
 

Promotor pomocniczy:
dr inż. Justyna Knapik-Kowalczuk - Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych; Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

Link do transmisji: https://youtu.be/GvDXSZ_TAks

temat rozprawy: 
Badanie rozpuszczalności amorficznych substancji leczniczych w matrycach polimerowych z wykorzystaniem spektroskopii dielektrycznej