mgr Krzysztof Broda

promotor: prof. dr hab. Michał Zatoń 

obrona: https://youtu.be/3uXr-VXyjKw

temat rozprawy: 
Paleontologia, tafonomia i środowisko pogrzebania stawonogów z dolnego famenu kamieniołomu Kowala, Góry Świętokrzyskie
streszczenie albo opis: