mgr Konrad Kobyliński

https://youtu.be/PgfgEdGTtSI

temat rozprawy: 
Model postaw sędziowskich i jego implikacje filozoficznoprawne
streszczenie albo opis: