mgr Klaudia Grzebiela

Promotor: dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ
termin obrony: 27 czerwca 2022 r., godz. 13.00
https://youtu.be/PiuEefEapE8

temat rozprawy: 
Publicznoprawne instrumenty zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w sektorze gazu ziemnego
streszczenie albo opis: