mgr Klaudia Głazowska

Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
Promotor pomocniczy: dr Urszula Torbus
https://youtu.be/mfennChrl5E

temat rozprawy: 
Niepełnosprawność w polskim prawie podatkowym
streszczenie albo opis: