mgr Katarzyna Gielecka-Grzemska

promotor: prof. dr hab. Joanna Piech-Kalarus
promotor pomocniczy : dr hab. Natalia Pawlus prof. UŚ
https://youtu.be/UqsH7Jyzzoo

temat rozprawy: 
W strukturach lęku - rozważania graficzne