mgr Kasper Pfeifer

Promotor prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński

termin obrony zdalnej: 23.06.2022 godz. 11.00
link: https://youtu.be/T90bqPzHFZQ

temat rozprawy: 
Polityka estetyki. Literatura jako narzędzie zmiany społecznej w praktyce twórczej Brunona Jasieńskiego