mgr Karina Akopova-Krzaczyńska

promotor: dr hab. Danuta Krzyżyk

link YouTube: https://youtu.be/sw7tFjEKrh0

temat rozprawy: 
Obraz rodziny w gruzińskich i polskich podręcznikach do nauki języka ojczystego (studium porównawcze)
streszczenie albo opis: