Mgr Kamil Samiczak

Promotor: dr hab. Marek Leśniak, prof. UŚ

Obrona: https://youtu.be/139oy27FCFU

temat rozprawy: 
Zabójstwo, samobójstwo, nieszczęśliwy wypadek a użycie broni palnej – aspekty kryminalistyczne
streszczenie albo opis: