mgr Justyna Pacułt

Promotor:
 
prof. dr hab. Marian Paluch
- Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych; Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
 
Promotor pomocniczy:
 
dr Marzena Rams-Baron
- Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych; Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego
 

Obrona: https://youtu.be/B-PmppgeoOs

temat rozprawy: 
Poprawa rozpuszczalności w wodzie oraz fizycznej stabilności bikalutamidu w formie amorficznej – wykonanie stałych rozproszeń w matrycach polimerowych
rozprawa doktorska: 
streszczenie albo opis: