mgr Julia Piotrowska

promotor: prof. dr hab. Aldona Skudrzyk
https://youtu.be/Vg9WBkLaqTM

temat rozprawy: 
Współczesna polszczyzna wobec kultury konsumpcjonizmu
streszczenie albo opis: