mgr Jarosław Bączyk

promotor: dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ
https://youtu.be/a6dTsb-IZt0

temat rozprawy: 
Sportowa działalność gospodarcza. Pomiędzy regulacją, a reglamentacją
streszczenie albo opis: