mgr Jan Zając

promotor: dr hab. Maciej Tramer, prof. UŚ

YouTube: https://youtu.be/tcFJJyjnpxU

temat rozprawy: 
Zranione słowa. Agoniczne i dyskryminacyjne aspekty dyskursu metaliterackiego
streszczenie albo opis: