mgr Jacek Obidowski

Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic 

temat rozprawy: 
Pojęcie przedsiębiorstwa w polskim prawie podatkowym. Majątek i restrukturyzacje
streszczenie albo opis: