mgr Ireneusz Faszczowy

Promotor: Prof. dr hab. Jan Suchanicz
Promotor pomocniczy: dr inż. Piotr Czaja

Transmisja obrony: https://youtu.be/ALaM2G3VUnM

temat rozprawy: 
„Właściwości roztworów stałych na bazie niobianu sodowo-potasowego Na0.5K0.5(Nb1-xSbx)O3 i Na0.5K0.5(Nb1-xSbx)O3+0.5% mol MnO2”.