mgr inż. Roksana Duszkiewicz

Promotor: prof. dr hab. inż. Jarosław Polański
https://youtu.be/gUpZRz7eksE

temat rozprawy: 
Ocena liganda jako potencjalnego leku na próbie wybranych baz wielkich danych