mgr inż. Agnieszka Fulczyk

Promotor: dr hab. Mieczysław Sajewicz, prof. UŚ
Obrona doktorska odbędzie się na platformie https://youtu.be/WzWaTHaCW7M
w dniu 5 lipca 2022 roku o godz. 10.00.

temat rozprawy: 
Badanie wpływu ciężkiej wody na reakcje samorzutnej peptyzacji wybranych α–aminokwasów o znaczeniu biologicznym