mgr Ignacy Krzemiński

promotor: prof. dr hab. Tadeusz Miczka
https://youtu.be/QBRnWrQPpJ8

temat rozprawy: 
Regionalizm w muzyce rockowej. Z dziejów popkultury muzycznej na Śląsku
streszczenie albo opis: