mgr Gvantsa Przybyłowska

promotor: prof. dr hab. Jolanta Tambor
promotor pomocniczy: dr Kamila Kuros-Kowalska
transmisja YouTube: https://youtu.be/bTf-zqg9ryY

temat rozprawy: 
Uwarunkowania identyfikacji kulturowej i językowej (na przykładzie stosunku do języka gruzińskiego)