mgr Grzegorz Tomasiak

promotor: dr hab. Jarosław Skutnik prof. UŚ
https://youtu.be/lIN67OOPTcE

temat rozprawy: 
Zastosowanie kodu dwu i trójwymiarowego w procesie pisania i czytania ikon inspirowanych Księgą Daniela