mgr Ewelina Jaksz-Recmanik

Promotor: Prof. dr hab. Ewa Syrek
Promotor pomocniczy: dr Agata Rzymełka-Frąckiewicz

https://youtu.be/LywlKAbHNk4

temat rozprawy: 
Kulturowo-religijne zróżnicowanie zachowań zdrowotnych wyznawców wybranych religii. Diagnoza i edukacja zdrowotna
streszczenie albo opis: