mgr Dorota Szewczyk-Świerniak

promotor: prof. dr hab. Ewa Wąchocka
https://youtu.be/kEFp6EfJ-6U

temat rozprawy: 
Polifonie chóralności w najnowszym dramacie polskim
streszczenie albo opis: