mgr Dominika Hofman-Kozłowska

Promotor: dr hab. Andrzej Murzyn
https://youtu.be/wGsnt5yXb3o

temat rozprawy: 
Edukacja dla życia czy życie dla edukacji? Rekonstrukcja poglądów twórcy Summerhill – Alexandra S. Neilla