mgr Dariusz Halabowski

promotor: dr hab. Iga Lewin, prof. UŚ
https://youtu.be/Mv0ogE1dm08

temat rozprawy: 
Różnorodność zgrupowań bezkręgowców wodnych oraz flory i zbiorowisk roślinnych wybranych typów abiotycznych rzek o różnym stopniu przekształceń antropogenicznych (Górny Śląsk i tereny przyległe)