mgr Czesław Baraniecki

Promotor: prof. dr hab. Czesław Martysz
https://youtu.be/R52CS_WkXcA

temat rozprawy: 
Status administracyjno-prawny gminy uzdrowiskowej