mgr Błażej Baic

Promotor: dr hab. Beata Kozłowska 
Promotor pomocniczy: dr Marcin Dybek
Obrona odbędzie się 14 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1A, w sali P/0/01.

temat rozprawy: 
Wpływ parametrów pracy kolimatora wielolistkowego MLC na weryfikację dynamicznych planów leczenia w radioterapii
rozprawa doktorska: 
streszczenie albo opis: 
recenzja 1: