mgr Bernardyna Zemła

Promotor:   dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. UŚ
Zawiadomienie

temat rozprawy: 
Kryzys migracyjny i jego konteksty w wybranych polskich tygodnikach opinii w latach 2015-2018
streszczenie albo opis: