Mgr Bartłomiej Wiklański

Promotor : dr hab. Jan Olszewski, prof. UR
https://youtu.be/Ve7dT1ll1Ro

temat rozprawy: 
Prawne aspekty pomocy publicznej w sektorze rolnym
streszczenie albo opis: