mgr Anna Wójciuk

promotor: prof. dr hab. Aldona Skudrzyk

termin: 28.01.2020 - 13:00

temat rozprawy: 
Reklama społeczna w dobie konsumpcjonizmu. Perspektywa pragmalingwistyczna