mgr Anna Niedbała

Promotor: dr hab. Jacek Barcik, prof. UŚ

temat rozprawy: 
Status prawny kobiet żołnierzy w standardach Sojuszu Północnoatlantyckiego i w wybranych państwach członkowskich
streszczenie albo opis: