mgr Anna Jefimow-Czerwonka

Promotor: dr hab. Helena Szewczyk
Miejsce obrony: sala nr 2.1 (II piętro) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bakowa 11b
termin: 28 czerwca 2022 r., godz. 13.00

temat rozprawy: 
Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów z zakresu prawa pracy
streszczenie albo opis: