mgr Alicja Mrózek

promotor: dr hab. Andrzej Charciarek, prof. UŚ

obrona: https://youtu.be/uZATwVqQBbQ

temat rozprawy: 
Nie/pozorne oczywistości. Współczesna aforystyka rosyjska
streszczenie albo opis: